Курс „Пещерняк“ 2016-2017: първа практика на скали

На 05/11/2016 се проведе първа практика на скали на курс 2016-2017. Съвместно с приятели от СК Мездра и ПКСУ София се радвахме на 8 системи, един тролей, една установка и слънце.